Vermont tehuis
 
 
Het Vermont Tehuis is een verpleeghuis voor bejaarden en gehandicapten.
Hier wonen niet alleen bejaarden maar ook jonge mensen die
bijvoorbeeld een dwarslaesie hebben.   

Twee keer in de maand op donderdagmiddag geeft Frans daar Bijbelstudies.

Daarnaast zit Frans ook in het preken rooster van het Vermont tehuis, dit houdt in
dat hij een paar keer per jaar ook de zondagsochtenddienst mag verzorgen.
 
           
 
                
 
 
 
Activiteiten