Persoonlijk pagina Frans en Carly Alkema
 
 
                        U kunt ons bereiken via email: carlyalkema@gmail.com
                                


Welkom op onze persoonlijke pagina.
 
 
Via deze pagina kunt u informatie krijgen over
ons privéleven en ons werk als teamleiders van
Immanuel Ministries in Zuid-Afrika.
 
 
Volg ons ook op onze persoonlijke weblog 
voor het laatste nieuws, klik hier  weblog  
 
 

Hieronder kunt u onze persoonlijke getuigenissen en visie lezen.
 
 
             
                                Frans Alkema                           Carly Alkema
 
 
 
                                                Frans Alkema

Ik ben geboren in Friesland in 1951 en opgevoed in een christelijk gezin.
Toen ik 18 jaar was verongelukte mijn vader en mijn jongste broertje.
Ik woonde toen net 2 weken in Utrecht waar ik studeerde aan de schilders MTS. Tijdens deze moeilijke tijd, heeft God voor het eerst tot mij gesproken.
Hij zei dat Hij mij wel zou helpen en dat ik maar heel dicht
bij Hem moest blijven en op Hem vertrouwen.
 
Eind 1969 ontmoette ik Carly, waar ik 3 jaar later mee trouwde.
Dat Carly niet gezond was wist ik.
God gaf ons toch drie kinderen.
Na de MTS en het volgen van een parttime lerarenopleiding tijdens de militairendienst, ben ik 26 jaar lang leraar bouwtechniek in Dokkum geweest.
Op mijn 18e deed ik samen met Carly belijdenis.
Jarenlang volgde ik Bijbelstudies en lezingen en hierdoor groeide mijn geloof.
We veranderden van gemeente en lieten ons in 1993 volwassen dopen.
Ik mocht God dienen in het geven van Bijbelstudies aan jeugdgroepen,
mensen dopen en soms zondags Gods Woord brengen.
 
Na de genezing van Carly werd ons gebied vergroot.
We mochten bidden voor veel mensen, nazorgwerk doen,
straat-evangelisatie en getuigenissen geven van wat God
allemaal gedaan heeft in ons leven.
 
In 2003 riep de Heer ons voor de zending naar Afrika.
Eerst zag ik nogal praktische bezwaren
bijvoorbeeld dat ik nog 10 jaar moest werken.
Maar God antwoordde mij met een heel duidelijke
profetische bevestiging om nu te gaan en niet langer te wachten.
Mijn hart gaat uit naar kinderen en mensen in nood.
De sloppenwijken rond Knysna en Plettenberg zijn ons werk terrein,
waar veel mensen zijn die geen toekomst meer hebben door HIV en AIDS.
Ik wil o a. deze mensen de liefde van God laten zien
door er praktisch en geestelijk te dienen.
                                             
 
                            
                         
                                        Carly Alkema - Buurman
 

In 1952 werd ik geboren in een christelijk gezin.
Ik leefde altijd wel dicht bij God en deed toen ik 18 was belijdenis,
maar pas toen ik 27 jaar was kreeg ik zekerheid
en een levende relatie met de Heer.
  Ik trouwde in 1972 met Frans en werd moeder van Nathalie, Ritske en Timothy.  Ze zijn inmiddels getrouwd en ik ben oma van negen lieve kleinkinderen.
 
 
Omdat ik geboren was met de ziekte van Hirschsprung
werd mijn levensloop altijd bepaald door veel kwalen en pijn.
Tussen mijn 28e en 31e jaar verbleef ik in het ziekenhuis,
waar ik 7 keer werd geopereerd. Dit resulteerde dat ik daarna
als invalide moest leven omdat mijn lichaam totaal vergiftigd was.
Mijn huishouding moest ik overlaten aan anderen.
Ook heb ik geleerd om niet naar mijn omstandigheden te zien,
maar om mijn zegeningen te tellen.
God droeg, steunde en bewaarde me voor opstandigheid
en gaf me blijdschap, vrede, rust en vreugde.
God gaf me veel tijd om te bidden en zijn Woord te bestuderen.
 
Maar 26 aug. 2001 bracht God een grote ommekeer in mijn leven.
Onder handoplegging werd er voor mij gebeden
in de Naam van Jezus en toen raakte Jezus mij met zoveel
kracht 2 keer aan, dat ik een scheppend wonder ontving,
in 1 tel genas van alle pijn en kwalen, en nieuwe darmen ontving
 
 
 
 
                            dit stond in de krant van Knysna op 3 oktober 2013

                              Miraculous healing brings couple to Knysna.docx
 
 
 
Daarna kwam ons leven in een stroomversnelling.
Ik werd op allerlei gebieden gebruikt door God: nazorgwerk, evangeliseren,pastoraat en veel getuigenissen geven,
bidden voor mensen enz. Dat de Heer een plan had
met deze genezing werd duidelijk, toen Hij me 1 jaar
later riep om Hem te gaan dienen in Afrika.
We hebben na vele bevestigingen gehoor gegeven aan
deze oproep van God.
 
 
Na onze opleiding werkten we 2 jaar in Brakpan,
waar ik veel mensen met woord en daad mocht bijstaan.
Toen riep God ons naar Knysna en werken nu onder
de naam” Immanuel Ministries” in de zeer arme squattercamps.
 
 
                       
 

                                                       Visie en Toekomst

Onze visie is om de Liefde van de Here Jezus Christus te laten zien.

Dat we geestelijke en praktische hulp bieden.

Vertellen dat de Here Jezus van hen houdt en de hoop

geven op een eeuwige toekomst. Dat alle kinderen,

tieners en families in de sloppenwijken waar wij werken en

de wijde omgeving, geraakt mogen worden door de Liefde van God.

Bereikt mogen worden met het evangelie van onze Heer Jezus

Christus en worden ingelijfd in de lokale kerken.

  

Voor de toekomst, dat alle kerken bewust worden van

de realiteit en alle problemen van deze kinderen in nood en

hun families die allemaal kampen met HIV en AIDS.

Zodat zij daarin ook hun verantwoordelijkheden gaan dragen.

Wij verwachten dat God Kracht aan zijn Woord verleent en

daarom geloven we dat Hij grote dingen gaat doen.

Want alles is mogelijk bij God.

 
Klik op het wolkje 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Persoonlijke giften:
 
 
Mocht u ons een persoonlijke gift
willen geven of een maandelijkse ondersteuning, dan kunt u dat
doen door middel van
onderstaande gegevens:
 
 
rekening IBAN NL95 RABO 0362209537
 
t.n.v. : Immanuel Ministries
 
o.v.v. : Persoonlijke gift
Fam. Alkema
 
we hebben een ANBI status
 
 
 Alvast hartelijk bedankt

 
 
     Bank details South Africa:
 
 
     FNB Knysna: 66099407895
 
 
Branch Code 210214
 
 
  Baie dankie