Kerkdiensten , bidstond en zangavonden
  
Begin 2011, vlak na de opening van het gebouw in Oupad, hebben Frans en Carly
een kerk gesticht in Oupad. Na een moeilijke start, waarin de bezoekersaantallen
erg fluctueerden, kunnen we nu zeggen dat er een bloeiende, actieve kerk is.
                             zie filmpje zo gaat het in een kerkdienst in Oupad
 
 
Omdat Frans en Carly de roeping hebben om meerdere kerken op te bouwen en
naast hun drukke werkzaamheden niet ook nog deze gemeente kunnen blijven gaan runnen, hebben ze dit eind 2012 overgedragen aan John Rubain die uit Cape Town is overgekomen. We blijven wel verantwoordelijk voor deze gemeente en Frans spreekt er
zo nu en dan nog wel. Samen met de oudsten ontwikkeld de pastor veel activiteiten
en daar zijn we erg blij mee. We danken de Heer ervoor dat we nu elke zondag zo’n
60 tot 80 mensen mogen verwelkomen. Mensen die we tijdens het evangeliseren in
Oupad treffen kunnen we dan doorverwijzen naar de zondagse diensten.
 
Samen met de kerk hebben we iedere dinsdagavond bidstond om te danken en
te bidden voor de omgeving waarin we werken en het land Zuid-Afrika.
 
            
            

Zangavonden
 
1 keer in de maand houden op zaterdagavond een zangavond in het gebouw van Oupad. Lokale kerken mogen dan gratis onze zaal hiervoor gebruiken. Ze vragen dan
een kleine intree bij de deur en die wordt dan aangewend om muziekinstrumenten
aan te schaffen. Het zijn meestal zeer druk bezochte avonden waarin gezongen word
voor de Heer. Daarnaast wordt er uitbundig gedanst op zeer luide muziek.
    
 
             
             

Activiteiten

klik op onderstaande linken