Evangelisatie
  
Ieder week gaan een paar mensen van het team door de wijk Oupad om een praatje met de inwoners te maken. We doen dit om zo te weten te komen hoe de mensen leven én om het evangelie met hen te delen. We zien dat veel mensen in Oupad hun problemen proberen te vergeten door het gebruik van alcohol en drugs. Tijdens een gesprek kunnen we ze wijzen op het verlossende werk van Jezus Christus.
 
Dit zal niet meteen al hun problemen oplossen
maar God wijst ze wel de weg hoe te leven.
Hij wil kracht geven om door te gaan ondanks
de omstandigheden waarin je leeft.
Verder komen tijdens zo’n gesprek diverse onderwerpen aan de orde. We willen ze
vertellen dat God van hen houdt en een plan
met hun leven heeft. Verder vragen we of ze weten waar ze heen gaan als ze vandaag sterven.
 
 
 
 
 
    

 
 
In de december maand houdt Immanuel Ministries altijd een meerdaagse evangelisatie actie in de stad van Knysna. We gaan dan rond verkleed als herders en hebben een stand in de stad. Het winkelende publiek wordt dan aangesproken, bidden voor hen
en er worden traktaten en folders uitgedeeld.
 
Ook gaan we rond door Oupad al kerstliederen
zingend om de mensen uit te nodigen voor de Kerstfeesten die we houden voor de kinderen
en apart nog een voor de volwassenen
 
 
    
    
 
 
 
 

'

Activiteiten

klik op onderstaande linken